Ceník v městské sportovní hale Rybářská 33, Ivančice od 1.1.2019 do 31.08.2019

A Sportovní činnost osvobozená dle §61 ZDPH Kč / hodinu
1. kolektivní sporty
(házená, futsal, florbal, volejbal, nohejbal trojic, zumba atd.)
pravidelný trénink, mistrovská utkání, turnaje – dospělí 480,-
2. – dorost (do 19 let) 300,-
3. – žáci (do 15 let) 160,-
4. pravidelná sportovní činnost v hodinách 7:00-14:30 pro školy 200,-
5. turnaje pořádané SŠ, ZŠ v hodinách TV (AŠSK) – dorost 360,-
6. – žáci 200,-
7. nemistrovská utkání, turnaje – dospělí 520,-
8. – dorost 400,-
9. – žáci 300,-
10. šatna se sprchou, bez použití tělocvičny, pro sportovce 80,-
11. herna na stolní tenis (zázemí při sportovních akcích) 100,-
12. herna na stolní tenis (malá tělocvična pro cvičení s míči, jóga atd.) 200,-
13. herna na stolní tenis 50,- /osoba
14. jeden hrací kurt 200,-
B Krátkodobé pronájmy do 48 hodin dle §56, odst. 3 ZDPH Kč / hodinu
1. společenské, komerční akce 1100,-
2. místnost č. 7 (jako šatna při sport. akcích se núčtuje) 120,-
3. šatna se sprchou pro nesportovce 200,-
4. akce ve vestibulu (při sport. akcích se neúčtuje) 200,-
5. akce v herně na stolní tenis 400,-
V měsících květen – září bude u výše uvedených cen poskytnuta sleva ve výši 10%
U subjektů se sídlem mimo Ivančice bude k výše uvedeným cenám účtována přirážka 10%
(Toto ustanovení se nepoužije pro školy se sídlem mimo Ivančice, pokud jde o využití haly žáky odloučených pracovišť těchto škol v Ivančicích)

Pokud neprovede objednatel storno své objednávky nejpozději jeden den před začátkem akce, je povinen objednatel uhradit sjednaný pronájem v plné výši.

Mistrosvké utkání” je turnaj organizovaný nebo konaný pod patronací ivančické sportovní organizace zaštiťované příslušným sportovním svazem.

Ceník byl schválen radou města Ivančice dne 19. prosince 2018