Ceník

Ceník v městské sportovní hale Rybářská 33, Ivančice od 01.09.2022 do 31.08.2023
ASportovní činnost osvobozená dle §61 ZDPHKč / hodinu
kolektivní sporty a turnaje, turnaje pořádané ZŠ, SŠ v hodinách TV (AŠSK), (házená, futsal, florbal, volejbal, nohejbal, zumba atd.)
1. – dospělí590,-
2.– dorost (do 19 let)380,-
3.– žáci (do 15 let)240,-
4.pravidelná sportovní činnost v hodinách 7:00-14:30 pro školy240,-
5.šatna se sprchou, bez použití tělcovičny, pro sportovce240,-
6.herna na stolní tenis (malá tělocvična pro cvičení s míči, jóga atd.)290,-
7.herna na stolní tenis70,-/osoba
8.jeden hrací kurt240,-
9.mimořádné volné hodiny (objednané max. 7 kalendářních dní předem)360,-
BKrátkodobé pronájmy do 48 hodin dle §56, odst. 3 ZDPHKč / hodinu
1.společenské, komerční akce1280,-
2.místnost č. 7 (jako šatna při sport. akcích se núčtuje)240,-
3.šatna se sprchou pro nesportovce240,-
4.akce ve vestibulu (při sport. akcích se neúčtuje)240,-
5.akce v herně na stolní tenis (jako šatna při sport. akcích se neúčtuje)470,-
U subjektů se sídlem mimo Ivančice bude k výše uvedeným cenám účtována přirážka100%
(Toto ustanovení se nepoužije pro školy se sídlem mimo Ivančice, pokud jde o využití haly žáky odloučených pracovišť těchto škol v Ivančicích)
Pokud neprovede objednatel storno své objednávky nejpozději jeden den před začátkem akce, je povinen objednatel uhradit sjednaný pronájem v plné výši.
Schváleno Radou města Ivančice dne 10.08.2022