Ceník v městské sportovní hale Rybářská 33, Ivančice od 01.09.2021 do 31.08.2022
ASportovní činnost osvobozená dle §61 ZDPHKč / hodinu
kolektivní sporty a turnaje, turnaje pořádané ZŠ, SŠ v hodinách TV (AŠSK), (házená, futsal, florbal, volejbal, nohejbal, zumba atd.)
1. – dospělí530,-
2.– dorost (do 19 let)340,-
3.– žáci (do 15 let)210,-
4.pravidelná sportovní činnost v hodinách 7:00-14:30 pro školy210,-
5.šatna se sprchou, bez použití tělcovičny, pro sportovce210,-
6.herna na stolní tenis (malá tělocvična pro cvičení s míči, jóga atd.)260,-
7.herna na stolní tenis60,-/osoba
8.jeden hrací kurt210,-
9.mimořádné volné hodiny (objednané max. 7 kalendářních dní předem)320,-
BKrátkodobé pronájmy do 48 hodin dle §56, odst. 3 ZDPHKč / hodinu
1.společenské, komerční akce1160,-
2.místnost č. 7 (jako šatna při sport. akcích se núčtuje)210,-
3.šatna se sprchou pro nesportovce210,-
4.akce ve vestibulu (při sport. akcích se neúčtuje)210,-
5.akce v herně na stolní tenis (jako šatna při sport. akcích se neúčtuje)420,-
U subjektů se sídlem mimo Ivančice bude k výše uvedeným cenám účtována přirážka100%
(Toto ustanovení se nepoužije pro školy se sídlem mimo Ivančice, pokud jde o využití haly žáky odloučených pracovišť těchto škol v Ivančicích)
Pokud neprovede objednatel storno své objednávky nejpozději jeden den před začátkem akce, je povinen objednatel uhradit sjednaný pronájem v plné výši.
Schváleno Radou města Ivančice dne 25.08.2021